KiẾn trúc sư:
Phạm Thắng
khách hàng:
Anh Tam & Chị Chung
Dịch vụ
Thiết Kế và Thi Công Nội Thất
phong cách
Nội Thất Hiện Đại