Kiến trúc sư:
Nguyễn Linh
Khách hàng:
Tùng Trang
Dịch vụ
Thiết Kế và Thi Công Nội Thất
Phong cách
Hiện Đại